VILLKOR

Din tillgång till och användning av Sell My Timeshare´s webbplats är föremål för dessa villkor, vilka kan uppdateras från tid till annan. Det åligger dig att regelbundet granska dessa villkor för ändringar. Din användning av denna webbplats efter varje ändring av dessa villkor utgör ditt samtycke till dessa förändringar. Om du har några frågor om dessa villkor, kan du meddela oss via e-post Sell My Timeshare på info@sellmytimeshare.tv eller genom att skriva till oss på:

Sell My Timeshare
Bristol & West House
Post Office Road
Bournemouth.
BH1 1BL
Storbritannien

1. ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS AV BARN

1.1 Barn under 13 år får inte registrera sig för att använda interaktiva funktioner på vår webbplats, t.ex. att registrera sig för e-postmeddelanden eller andra funktioner som samlar in personlig information. Se vår sekretesspolicy för information om de typer av information som vi samlar i registreringsprocessen för barn som är i åldrarna 13 och 17.

2. Webplatsinnehåll

2.1 Allt innehåll på Sell My Timeshare´s webbplats, inkluderat art work, diagram, bilder, skärmdumpar, text, Sell My Timeshare nedladdningsbara filer, varumärken, logotyper, produkt- och karaktärsnamn, slogans, och sammanställningen av ovanstående ("Innehåll ') tillhör Sell My Timeshare och dess licensgivare och skyddas i Storbritannien och internationellt under varumärken, upphovsrätt och annan immaterialrätt. Innehåll från tredje part, inklusive varumärken, varunamn, tecken och varumärken och copyrights tillhör tredje part eller marknad eller en licens som innehåll, och används av Sell My Timeshare och omfattas av bestämmelserna i varumärkeslagen. Användare av Sell My Timeshare´s webbplats är uttryckligen förbjuden att missbruka någon Sell My Timeshare´s innehåll eller innehåll från tredje part som visas på hemsidan.

2.2 Du samtycker till att inte visa eller använda något innehåll i kommersiellt syfte, i alla publikationer, på offentliga framträdanden, i samband med produkter eller tjänster som inte saluförs av Sell My Timeshare, på något sätt som kan orsaka förvirring hos konsumenterna, som kan misskreditera Sell My Timeshare och / eller dess licensgivare, som späder styrkan i Sell My Timeshare eller dess licensgivares egendom, eller som på annat sätt strider mot Sell My Timeshare eller dess licensgivares immateriella rättigheter.

3. FRAMSTÄLLNINGAR, GARANTIER, OCH ERKÄNNANDEN

3.1 Sell My Timeshare gör inga utfästelser om tillförlitligheten av funktionerna i Sell My Timeshare´s webbplats, och frånsäger sig allt ansvar i händelse av misslyckande av tjänsten. Du förstår och accepterar att all tillit till sådant material och / eller system kommer att vara på egen risk. Sell My Timeshare gör inga utfästelser vad gäller den tid som innehåll på sin webbplats kommer att bevaras.

3.2 Vår webbplats tillhandahålls på en "som den är, så finns den" basis. Inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till dem för säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål, görs med avseende på vår webbplats eller någon information eller programvara däri. Under inga omständigheter, inklusive vårdslöshet, skall Sell My Timeshare vara ansvarigt för några tillfälliga, särskilda eller följdskador som resultat av användning av eller oförmåga att använda vår webbplats, skall heller Sell My Timeshare vara ansvarig för några som helst skador som beror på misstag, försummelser, avbrott, radering av filer, fel, dröjsmål i drift eller överföring, eller bristande prestanda som har eller inte orsakats av händelser utanför Sell My Timeshare´s rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till force majeure, felaktig kommunikationslinje , stöld, förstörelse eller obehörig åtkomst till vår webbplats, register, program eller tjänster.

3.3 Du samtycker till att gottgöra och hålla Sell My Timeshare´s sida, dess moderbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, och webbentreprenörer skadeslösa från alla krav och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden, relaterade till din överträdelse av dessa Villkor eller riktlinjer och rutiner, inklusive eventuella kränkande eller olagligt beteende av dig eller dina anhöriga, eller intrång i någon immaterialrätt eller sekretessrätt av någon person.

3.4 Både du och Sell My Timeshare bekräftar och accepterar att inget partnerskap bildas och ingen av er eller Sell My Timeshare har makt eller befogenhet att förpliktiga eller binda den andra.

3.5 Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagar inom engelsk lag (The laws of England and Wales).